ahf-bachersminde.dk © 2010-2020

Bygge hus? 

Når der skal bygges nyt hus, er der en del ting man skal være opmærksom på og sætte sig ind i, inden man kan stå klar med et færdigbygget hus.

Grundplan med mål på de enkelte grundstykker - klik her

Gode råd fra Dragør Kommune - klik her

Dragør Kommunes Lokalplan 69 - klik her

Med henvisning til side 14, 15 og 16 i Dragør Kommunes Lokalplan 69, skal ansøgning til byggetilladelse indeholde følgende materiale:

A. Udfyldt ansøgningsblanket

Ansøgningsblanket til byggeansøgning printes her - klik her.

(Husk underskrift inden afsendelse)

B. Tegningsmateriale

Situationsplan – målsætnings forhold 1:100 eller 1:200

(4.1) Skal vise hele parcel med alle bygninger (inkl. evt. carport).

(6.1) Al bebyggelse skal indtegnes med afstand til skel mod naboer og vej.

Angivelse af vej (gælder kun stikvej)

Nord pil

Oplysninger om ledninger, brønde (fald, dim., materiale og evt. placering)

Plantegning – målsætnings forhold 1:50 eller 1:100

Viser bygning i grundplan.

(4.1) Skal være målsat efter udvendige mål.

Vinduer og døre indtegnes, samt angives rummets funktion (stue, værelse, køkken, wc).

Eventuelt brænde ovn/pejs skal være indtegnet.

Facadetegning – målsætnings forhold 1:50 eller 1:100

(4.2) Viser bygning ydre.

(5.1, 5.2) Facade højde angives (fra terræn til skæring med tag).

(5.2) Kip højde angives (fra terræn til rygning / højeste punkt).

Facade orientering angives (øst facade, vest facade, osv.)

Kort beskrivelse af materialer (7.1)

Snittegning – målsætnings forhold 1:20 eller 1:50

Normal ikke nødvendigt for ansøgning om byggetilladelse, men med undtagelse hvis der ønskes etableret én eller flere hemse.

(7.1) Viser indvendige højde mål og konstruktions opbygning.

Kort beskrivelse af opbygning af konstruktion.

Ansøgning sendes til Ahf-Bachersmindes bestyrelse som skal godkende ansøgningen. Bestyrelsen sender herefter ansøgning til Dragør Kommune for den endelige godkendelse.

Ansøgeren modtager den endelige godkendelse af byggeprojektet fra Dragør Kommune, samt alle relevante skemaer der skal udfyldes i forbindelse med udførelse af installationsarbejder der kræver autorisation.

Retningslinier for læhegn/plankeværk samt hævet terrasse.

Dragør Kommunes præcisering af retningslinjer for etablering af hævede terrasser, samt læhegn/plankeværker.

Der må ikke være bebyggelse af nogen art, herunder læhegn/plankeværker, uden for byggelinjer. Eneste undtagelse er terrassebelægning hævet til max 30 cm over terræn.

Læhegn mm. i byggefeltet (2,5 m/ 5,0 m fra skel) må max være 1,8 m høj. Rækværker på de åbne sider af overdækninger må max være 1,2 m (overdækning skal have mindst to åbne sider).

Dragør Kommune stiller ingen krav til udformning af rækværker eller læhegn, men henviser til haveforenings eget retningslinjer herom.

AB-Forbruger standardbetingelser og kontrakt

Det er en god idé at få tilføjet AB-Forbruger på den indgående kontrakt med byggefirmaet.

Info om AB-Forbruger standardbetingelser og kontrakt - klik her 

Gode råd til energirigtige løsninger

Der findes nogle gode muligheder for uvildig rådgivning når man skal beslutte sig for hvilke varmeinstallationer man vil bruge og hvordan generelt kan spare på energien når man bygger nyt.

Mere info fra Energitjenesten - klik her

Mere info fra Byggeri og Energi - klik her

Firmaer som tilbyder kolonihavehuse

Inden der forhastes i at bestille hus, så tal med de øvrige haveejere om der er flere som vil bygge det samme type hus. Brug "Kolonihave købsdebatten" nedenfor. Det er jo muligt der kan opnås rabat ved flere ordre sammen. Nogle af firmaerne ved vores Workshop tilbød rabat ved bestilling af flere huse.

Vær opmærksom på hvad firmaet inkluderer i prisen, så som støbt fundament, punkt fundament (sokkelsten), el, vvs, udvendig kloak, hvor meget isolering i gulv, yder- og indervægge og tag, tagrender, antal døre og vinduer, indvendige vægge (gips eller profilbrædder), køkken og bad, og om det er et byggesæt, medbyg eller et nøglefærdigt hus du/I ønsker.

I menuen til venstre findes et udvalg at firmaer som tilbyder kolonihavehuse.

Andelshaveforeningen Bachersminde